Hartung-Gorre Verlag

Inh.: Dr. Renate Gorre

D-78465 Konstanz

Fon: +49 (0)7533 97227

Fax: +49 (0)7533 97228

www.hartung-gorre.de

S

 

 

 

 

 

3866281293István Kádár, László Lindner, Bálint Papp, Miklós Perl, Gábor Sólyom, László Szauer, Ádám Szinger,

Zwangsarbeit, Todesmarsch, Massenmord


Erinnerungen überlebender ungarischer Zwangsarbeiter des Kupferbergwerks Bor in Jugoslawien 1943-1944. Einleitung von Szabolcs Szita.

Aus dem Ungarischen übersetzt von Lidia Gál und Viktória Pelcz.
Einleitung von Szabolcs Szita

Herausgegeben von Erhard Roy Wiehn unter Mitarbeit von Klara Strompf.

2007. 182 S., € 14,80. ISBN 3-86628-129-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Vorwort von Erhard Roy Wiehn (Herausgeber)

 

   Über die Schoáh in Ungarn und Jugoslawien ist auch in deutscher Sprache einiges publiziert worden, über die Zwangsarbeit im Kupferbergwerk Bor in Jugoslawien jedoch kaum, und dazu zählen die von uns herausgegebenen Erinnerungen von Pál Markovits, Stets bei Verstand sein (Konstanz 2006), die eigentlich zur vorliegenden Sammlung gehören und zusammen das Bild der Zwangsarbeit im Lager Bor um so mehr verdeutlichen, ebenso die Schrecken des finalen Todesmarsches und des Massenmordes durch Erschießen. Das alles darf nicht "im Nebel der Vergangenheit verschwinden" (Szabolcs Szita in seiner profunden Einleitung). - Herzlich zu danken ist allen beteiligten Autoren dafür, daß sie diese wichtige Erinnerungsarbeit auf sich genommen haben.

 

Könyv a bori munkatáborról

NépszabadságBőhm Ágnes   • 2007. június 2.

A Páva utcai zsinagógában tartották meg csütörtökön a bori munkatábort túlélő magyar kényszermunkások emlékeit (1943-1944) tartalmazó kötet bemutatóját. A könyv néhány éve először magyar nyelven jelent meg, amelyet most Kényszermunka, halálmenet, tömeggyilkosság címmel a német nyelvű kiadás követett.

 

"Bor története Németországban eddig fehér folt volt. Ezért fontos, hogy a német olvasók is megismerjék az áldozatok sorsát, azokat a rémtetteket, amelyeket a németek a második világháborúban Európában elkövettek", mondta a könyvbemutatón tartott bevezetőjében Erhard Roy Wiehn történész, a német kiadás szerkesztője. Wiehn professzor, a Konstanz Egyetem tanára, korábban maga sem hallott soha a hírhedt bori munkaszolgálatról. "Túl keveset tudunk az áldozatokról", mondta a profeszszor, és a kötetnek a közönség soraiban jelenlévő szerzőihez, a bori túlélőkhöz és azok hozzátartozóihoz címezve szavait közölte: "Ez a könyv, amely az önök sorsát az önök üldözői nyelvén, németül is megörökítette, győzelem a feledés felett. Az a történet, amit nem írnak le, elfelejtődik és olyan, mintha soha meg nem történt volna".

A Bort megjárt és túlélt nyolc szerző - Sólyom Gábor, Lindner László, Markovics Pál, Szauer László, Szinger Ádám, Papp Bálint, Perl Miklós, Kádár István - könyvéhez Szita Szabolcs, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont vezető történésze írt - főleg a magyar olvasónak szánt emlékeztetőül - előszót: "A bori munkaszolgálat Magyarország tragikus második világháborús szerepvállalásának, az idegen földön végzett kényszermunkának olyan eseménysora, amelyről eddig idehaza nagyon keveset publikáltak. A német hadsereg által megszállt Szerbiába 1943-1944-ben fegyver nélküli munkaszolgálatra kiszállított több mint 6000 magyar (többségében zsidó, valamint jehovista, nazarénus) honfitársunk a bori rézbányákban érckitermelésen, út-, és hídépítkezéseken súlyos élet-, és munkakörülmények között dolgozott. ... A bori magyar kényszermunka másfél évig tartott. Fináléja véres volt: Bor 1944-es őszi gyors kiürítésének, az erőltetett menetnek több százan estek áldozatául." Köztük volt Radnóti Miklós magyar-zsidó költő is.

 

„Was aufgeschrieben, veröffentlicht und in einigen Bibliotheken der Welt aufgehoben ist, wird vielleicht nicht so schnell vergessen.“ (Erhard Roy Wiehn)

 

Jüdische Überlebens- und Nichtüberlebensschicksale in Ungarn /Jewish Fates in Hungary

und in Jugoslawien bearbeitet und herausgegeben von Erhard Roy Wiehn

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis / back to the contents of Shoáh & Judaica / Jewish Studies

 

Direkt bestellen bei / to order directly from: Hartung.Gorre@t-online.de  oder bei http://www.amazon.de

 

Hartung-Gorre Verlag / D-78465 Konstanz / Germany

Telefon: +49 (0) 7533 97227 Telefax: +49 (0) 7533 97228

http://www.hartung-gorre.de
eMail: verlag@hartung-gorre.de